CONTENIDO

Cabecera flash

Servicios web

Miga de pan

Contacto

Cambio de idioma

Español

Usos i aplicacions

L'escograva és un àrid reciclat destinat a obres de construcció com a material granular. Està regulat per l'Ordre del 15 de febrer de 1996 de la Generalitat de Catalunya.

Pot ser emprat com:

 

Pie