CONTENIDO

Cabecera flash

Servicios web

Miga de pan

Contacto

Cambio de idioma

Español

El procés

Descripció

El procés

Un cop rebudes les escòries d'incineració a la planta de VECSA, s'inicia el procés de valorització.

Les escòries, amb una granulometria majoritàriament de 0-250 mm, s'introdueixen a la tremuja d'entrada. Es produeix un garbellat inicial, en el que el material més gran de 30 mm circula per una línea primària, i l'inferior a 30 mm per una línea secundària.

En la fase primària, les escòries són separades dels materials impropis o no adequats per a l'ús a que van destinades, com poden ser els metalls, papers, plàstics, etc. En primer lloc, es capten els metalls mitjançant equips d'imans i, posteriorment, es produeix una injecció d'aire per separar els materials més lleugers.

Un cop realitzada aquesta separació, se procedeix al matxuqueig per mitjans mecànics per tal d'aconseguir un material adequat.

Les escòries inferiors a 30 mm o "fase secundària" són garbellades i es retiren dels impropis. En aquest cas, s'eliminen per separat els materials fèrrics i no fèrrics a través d'imans i corrents Foucault, respectivament.

Els diferents metalls que es recuperen, s'envien a procesar a una planta de fundició per a poder ser reutilizats.

El material adequat és transportat a una zona d'emmagatzematge, on romandrà un mínim de 2 mesos. Durant aquest temps, s'estabilitzarà químicament, quedant en condicions per a la seva posterior comercialització com a àrid reciclat "ESCOGRAVA".

Escòries sense valoritzar
Escòries sense valoritzar
Zona de metalls fèrrics apilada
Zona de metalls fèrrics apilada
Metalls fèrrics
Metalls fèrrics
Metalls no fèrrics
Metalls no fèrrics
Escograva
Escograva
 

Pie