CONTENIDO

Cabecera flash

Servicios web

Miga de pan

Contacto

Cambio de idioma

Español

VECSA, COMPROMÍS DE SOSTENIBILITAT I RESPECTE AMB EL MEDI AMBIENT 12/03/2013

VECSA com cada any participa a l'especial Medi ambient, d'ampli tiratge, gratuït i que es distribueix a les localitats i ciutats mes importants de les comarques de l'Alt i Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès.

Vecsa es dedica al reciclatge d'escòries d'incineració i al subministrament d'àrid reciclat a les diferents obres del Camp de Tarragona. Desenvolupa la seva activitat des de fa 12 anys amb l'objectiu d'utilitzar aquestes escòries sense necessitat d'enviar-les als diferents abocadors de la zona i contribuir de forma molt positiva al medi ambient.

La seva missió és la transformació de les escòries d'incineració dels residus sòlids urbans (material final després del procés d'incineració de les escombraries), i l'obtenció d'un àrid reciclat a partir d'aquestes escòries. Les escòries que es tracten corresponen als residus gestionats de 350.000 ciutadans de les tres comarques Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp. Aquestes escòries valoritzades reben el nom comercial d'Escograva, un àrid apte per a ús en obra pública i que s'utilitza en construcció de carreteres, urbanitzacions, rebliments de finques i camins rurals, restauració d'àrees degradades per les activitats extractives, etc.

A més de l'Escograva, s'obtenen altres subproductes com són ferro, alumini, coure, llautó, paper i plàstics, que es destinen al reciclatge, per tornar a utilitzar-los. L'Escrograva processada s'emmagatzema en una zona habilitada, que posteriorment es carrega en els diferents camions de les empreses contructores o de moviment de terres i s'utilitzen en les obres del Camp de Tarragona. En aquests deu anys Vecsa ha utilitzat el material en obres de tot tipus com l'aeroport de Reus, naus industrials dels diferents polígons de la zona, construcció d'urbanitzacions a Constantí, Perafort. També s'ha utilitzat en el Port de Tarragona, aparcaments subterranis, etc.

Els reptes de futur de Vecsa són donar a conèixer el material entre les empreses promotores i constructores de la zona i poder comptar amb el suport dels tècnics municipals dels diferents ajuntaments que integren el Servei d'incineració dels residus urbans (Sirusa).

A Tarragona, el consum per càpita dels àrids de pedrera se situa en 6 tones per habitant i any, una dada molt alarmant, ja que en pocs anys el nostre consum serà insostenible per l'escassedat de recursos naturals. D'aquí la importància d'utilitzar tots els àrids reciclats possibles per contribuir a una societat sostenible i evitar la degradació dels espais naturals més propers.

En aquests deu anys Vecsa ha reciclat i utilitzat en les obres del Camp de Tarragona prop de 345.000 tones de Escograva i ha obtingut unes 18.000 tones de subproductes metàl·lics. Això vol dir que ha reciclat el residu d'incineració equivalent a 1.400.000 tones d'escombraries produïdes en els diferents municipis.

 

Pie